Painike asiakasatuen palautelomakkeelle

Vi hjälper dig

fokusera på det väsentliga

Ett omfattande utbud produkter för hantering av ärenden och dokument


Vårt mångsidiga produktutbud erbjuder redskap för att hantera ärenden och dokument samt för att publicera dem elektronisk och för elektroniskt uträttande av ärenden.

I utvecklingen av produkterna beaktar vi de aktuella stadgarna och rekommendationerna som gäller ärende- och dokumenthantering samt datasäkerheten.
Tweb

Ladda produktbroschyren här.

Läs mer »

KommunOffice

Ladda produktbroschyren här.

Läs mer »

PRODUKTER

Tweb

Tweb är ett mångsidigt redskap för att hantera ärenden och dokument som fungerar i webbläsaren. Med hjälp av Tweb kan du till fullo utnyttja möjligheterna med att elektroniskt göra upp, behandla, följa upp och rapportera ärende och dokument. Tillämpningen fyller den offentliga förvaltningens specialbehov och är bl.a. Sähke-förenling.

Grundsystemet består av tillämpningarna Hantering av ärenden, Dokumenthantering och Datastyrning. Det finns även många tilläggstjänster och integrationer för Tweb.


KommunOffice

Systemet har använts inom den offentliga förvaltningen över 20 år och möjliggör en traditionell ärendehantering i alla arbetsskeden: då ärendet bereds, följs upp, publiceras och rapporteras. Produktfamiljen består av många olika tillämpningar som kan delas in i grundtillämpningar, tilläggsdelar och integrationer.


Arkiv och WebArkiv

Med tillämpningen Arkiv gör användaren upp och upprätthåller en plan för hur arkivet bildas. Planerna kan användas både för elektroniskt material och för pappersmaterial.

Med Arkiv kan man planera och göra upp organisationens uppgiftsbeskrivningar. Med tillämpningen styr man hur material uppstår, bevaras och förstörs.

Publikation

Med hjälp av tillämpningen kan man publicera ärenden och dokument som sparats i Tweb eller KommunOffice på internet eller intranet.

Publikation lämpar sig både för organisationens interna informationssökning och för publicering av information utanför organisationen. Vanligtvis bläddrar man i mötesmaterial och tjänsteinnehavarbeslut.

Nu kan även kungörelserna publiceras via Tweb-publicering.

Elektroniskt uträttande av ärenden

Elektroniskt uträttande av ärenden gör det möjligt att skicka ärendet och följa upp hur det behandlas via internet.

Tillämpningen har integrerats direkt med ärendehanteringen så ärenden som inkommer via den kan snabbt tas upp för behandling. I tjänsten kan även ingå e-blanketter som gör användningen enkel och som styr användaren.

Triplan Oy:s certifikat

Både kvalitet och datasäkerhet har identifierats som väldigt viktiga faktorer i utvecklingen av våra system.

Båda certifikaten som vi beviljats täcker programlösningar och IT-tjänster samt producerandet av projekthanterings-, utbildnings-, produktstöds- och användartjänster som stöder dessa.

Certifikaten gäller alla Triplans kontor.

ISO9001 »

ISO27001 »

Sertifikaatit


Sähke2-certifierade programvaror

Vi har uppnått certifikaten både för eABP-systemet och för det operativa systemet.

WebArkiv-informationsstyrningssystemet och Tweb-systemet för hantering av ärenden och dokument efterföljer båda normerna i SÄHKE-2.Tweb-certifikatet »

WebArkiv-certifikatet »TukiAAA_2019_SV

Rating alfa Triplan SV logo

Suomenkieliset sivut  SUOMI
Ruotsinkieliset sivut  SVENSKA

© Triplan Oy

Kontaktuppgifter

Kontoret i Tavastehus
Kasarmikatu 23 A, 13100 Tavastehus

Kontoret i Helsingfors
Eriksgatan 27, 00180 Helsingfors

FO-nummer 2628857-5

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIA

Facebook-sivuille Twitter LinkedIn

Tag kontakt

tfn (03) 647 4460
Fax. (03) 647 4416
helpdesk@triplan.fi