Painike Asiakastukilomakkeelle

Me autamme sinua

keskittymään olennaiseen

Laaja tuotevalikoima asioiden ja dokumenttien hallintaan


Monipuolinen tuotevalikoimamme tarjoaa välineet asioiden ja dokumenttien hallintaan sekä niiden sähköiseen julkaisuun ja asiointiin.

Tuotteiden kehityksessä huomioidaan ajankohtaiset asian- ja asiakirjanhallintaa koskevat säädökset ja suositukset sekä tietoturvallisuus.
Tweb

Lataa tuote-esite tästä:

Lue lisää »

KuntaToimisto

Lataa tuote-esite tästä:

Lue lisää »

TUOTTEET

Tweb

Tweb on selainkäyttöinen ja monipuolinen asian- ja asiakirjanhallinnan työväline. Twebin avulla voit saada täyden hyödyn sähköisestä asioiden ja asiakirjojen laadinnasta, käsittelystä, seurannasta ja raportoinnista. Sovellus täyttää julkishallinnon vaativat erityistarpeet ja on mm. Sähke-yhteensopiva.

Perusjärjestelmä koostuu Asianhallinta-, Asiakirjanhallinta- ja Tiedonohjaus-sovelluksesta. Lisäksi Twebiin on saatavilla runsaasti eri lisäosia ja integrointeja.


KuntaToimisto

Julkishallinnon puolella jo 20 vuoden ajalta tuttu järjestelmä, joka mahdollistaa perinteisen asioiden hallinnan kaikissa työvaiheissa: asian valmistelussa, seurannassa, julkaisussa ja raportoinnissa. Tuoteperhe koostuu useammasta eri sovellusosasta, jotka voidaan jakaa perussovelluksiin, lisäosiin ja integraatioihin.


Arkki ja WebArkki

Tiedonohjausjärjestelmässä laaditaan ja ylläpidetään tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) ja/tai arkistonmuodostussuunnitelmia (AMS). Suunnitelmilla voidaan hallita sekä sähköistä että paperimateriaalia.

Tiedonohjausjärjestelmässä voidaan hoitaa organisaation tehtäväkuvausten suunnittelu ja laadinta. Sovelluksella voidaan ohjata materiaalin syntymistä, säilyttämistä ja hävittämistä asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmissä sekä operatiivisissa sovelluksissa.

Julkaisu

Sovelluksen avulla voidaan julkaista Twebiin tai KuntaToimistoon tallennettuja asioita ja asiakirjoja Internetissä ja Intranetissä.

Julkaisu soveltuu niin organisaation sisäiseen tiedonhakuun kuin tiedon julkaisemiseen organisaation ulkopuolelle. Tyypillisimmin sen kautta selaillaan kokousmateriaaleja ja viranhaltijapäätöksiä.

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi mahdollistaa asioinnin lähettämisen ja oman asian käsittelyprosessin seuraamisen Internetin kautta.

Sovellus on integroitu suoraan asianhallintaan, jolloin sen kautta saapuvat asiat saadaan nopeasti asiankäsittelyprosessiin. Palveluun voidaan sisällyttää myös e-lomakkeita, joiden avulla asiointi on helppoa ja ohjattua.

Triplan Oy:n sertifikaatit

Sekä laatu että tietoturva on tunnistettu erittäin tärkeäksi tekijäksi järjestelmiemme kehityksessä

Molemmat saavuttamamme sertifikaatit kattavat ohjelmistoratkaisujen ja IT-palveluiden sekä niitä tukevien projektinhallinta-, koulutus-, tuotetuki- ja käyttöpalveluiden tuottamisen.

Sertifikaatit koskevat kaikkia Triplanin toimipisteitä.

ISO9001 »

ISO27001 »

Sertifikaatit


Sähke2 -sertifioidut ohjelmistot

Asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä (Tweb)
Tiedonohjausjärjestelmä (WebArkki)
Sähköinen säilytysjärjestelmä (Triplan-Arkisto)
Tweb -sertifikaatti »

WebArkki -sertifikaatti »

Triplan-Arkisto -sertifikaatti »TukiRating alfa Triplan FI logo

Suomenkieliset sivut  SUOMI
Ruotsinkieliset sivut  SVENSKA

© Triplan Oy

Yhteystiedot

Hämeenlinnan toimipiste
Kasarmikatu 23 A, 13100 Hämeenlinna

Helsingin toimipiste
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

y-tunnus 2628857-5

SEURAA SOMESSA

Facebook-sivuille Twitter LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Puh. (03) 647 4460
Fax. (03) 647 4416
helpdesk@triplan.fi