Painike asiakasatuen palautelomakkeelle

Vi hjälper dig

fokusera på det väsentliga

Omfattande stödtjänster för utbildning, underhåll och tillämpningsrådgivning


Vår sakkunniga kundsupport hjälper dig med det dagliga användandet av tillämpningarna.

I samband med ibruktagandet planerar vi kurser som skräddarsys enligt kundorganisationens behov.

Underhållet vi erbjuder inkluderar installeringar och versionsuppdateringar för produkterna. Vid behov erbjuder vi även serverutrymme för användningen av våra system.

Vårt proffsiga utvecklingsteam ser till att våra produkter alltid är up-to-date. Våra produkter utvecklas ständigt och vi beaktar våra kunders behov.

Under kundträffarna som ordnas årligen erbjuds kunderna möjligheten att bekanta sig med och påverka produkternas nya egenskaper och helt nya produkter.

Triplan

deltar i kundens vardag ända från början!

Utbildning

ordnas även i Triplans egna utbildningsutrymmen.

Läs mer »

TJÄNSTER

Kundsupport

Våra omfattande kund- och maskinsupport finns i Tavastehus. Vår Helpdesk hjälper er med frågor om våra produkter.

Vi har även utvidgat kundsupporten till våra hemsidor. Där hittar du bl.a. svar på vanliga frågor och användarinstruktioner för våra produkter.

Den svenskspråkiga versionen av Vanliga frågor är under arbete.

Helpdesk »

Kundsidor

Sidorna är riktade till våra kunder och innehåller aktuella uppgifter om oss och våra produkter. På kundsidorna presenterar vi bl.a. gångna och kommande kundevenemang och delar ut information bl.a. med hjälp av kundtidningar och aktuellt material.

Läs mera på våra kundsidor »

Utbildning

Våra kunniga utbildare ger produktutbildning i samband med produktinstalleringar och uppdateringar men även via tilläggsutbildning alltid då det behövs.

Vi ordnar också utbildning i vår moderna kurslokal i Tavastehus. I klassrummet finns maskiner och plats för 13 personer.

Utbildningarna som ordnas i vår utbildningsklass är på finska. Vi ordnar även utbildning för våra svenskspråkiga kunder. Oftast bl.a. tillsammans med flera organisationer som gemensam utbildning. I ärenden som berör den svenskspråkiga utbildningen kan ni kontakta taina.nurmi@triplan.fi.

Suomenkieliset sivut  SUOMI
Ruotsinkieliset sivut  SVENSKA

© Triplan Oy

Kontaktuppgifter

Kontoret i Tavastehus
Kasarmikatu 23 A, 13100 Tavastehus

Kontoret i Helsingfors
Eriksgatan 27, 00180 Helsingfors

FO-nummer 2628857-5

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIA

Facebook-sivuille Twitter LinkedIn

Tag kontakt

tfn (03) 647 4460
Fax. (03) 647 4416
helpdesk@triplan.fi